Brigády

Datum                       Čas                        Program

16. 3. 2019              11:00               – natřít zábradlí u střídaček                                                                                                    – natřít plechy a konstrukci střídaček                                                                                    – natřít brankové konstrukce                                                                                                                         – doplnit chybějící prkna na lavičkách kolem hřiště                                                                                  – doplnit chybějící šrouby u sedáků na tribuně                                                                                           – ukotvit konstrukci pro světelnou tabuli

Občerstvení zajištěno formou opékání vuřtů, limonád a točeného piva. Neúčast dle klubového sazebníku za -500 Kč.
Další brigády dle potřeby v červnu/srpnu a listopadu.